Giỏ hàng

Địa điểm Home-cook Gia đình BB

BB 32 Triệu Việt Vương
Tel:
092 4578 868 – 024 6278 3165
Email: giadinhbb32tvv@gmail.com
Xem địa điểm: tại đây
Giờ mở cửa: 10h – 22h
Fanpage: https://www.facebook.com/BBfamilyrestaurant/

BB 36 Trung Hoà
Tel:
096 1658 868 – 024 3212 3867
Email: giadinhbb36th@gmail.com
Xem địa điểm: tại đây
Giờ mở cửa: 10h-14h30 17h-22h
Fanpage: https://www.facebook.com/GiadinhBB36Trunghoa/

BB 16B5.5 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông
Tel: 
096 6408 868 
Email: giadinhbb16b5@gmail.com
Xem địa điểm:
Giờ mở cửa: 10h-14h30 17h-22h
Fanpage: https://www.facebook.com/gdbbhadong